FlakerNET
Dostępowa biblioteka .NET do funkcjonalnośći API serwisu Flaker.pl

FlakerNET to biblioteki (desktopowa oraz Compact Framework) dostępowe do API serwisu http://flaker.pl
API flakera można znaleźć pod tym adresem http://blog.flaker.pl/api/.

Wymagania
  • FlakerNET wymaga .NET w wersji 3.5 (Desktop i Compact Framework).

Blog
  • Mój blog można znaleźć pod adresem http://jakubflorczyk.pl, gdzie wrzucam wiadomości i aktualizacje o FlakerNET.

Przykłady użycia:
  • Flakosfera
FlakerService fs = new FlakerService();
Entry[] entires = fs.GetFlakosphere(); 

  • Dodanie wpisu
FlakerService fs = new FlakerService("login", "password");
fs.AddEntry("Hello world!"); 

Last edited Jul 5, 2009 at 10:22 PM by kubaf, version 6